Psykolog Lotte Wedelsted Landgreen

Jeg hedder Lotte Landgreen, og er født i 1971. Jeg har individuelle samtaler og udredningsopgaver.

Jeg er tilknyttet sygesikringsordningen og kan modtage klienter, som er henvist fra egen læge med tilskud via sygesikringsordningen.

Jeg har desuden samtaleforløb med private klienter og klienter henvist direkte fra forsikringsselskaber.

Jeg har følgende kompetencer og erfaring:

Specialist i klinisk neuropsykologi, voksne. 

Neuropsykologiske undersøgelser: Vurdering af kognitivt funktionsniveau med og uden IQ-beregning (pris aftales).  Jeg er tilknyttet Mediconnect, men tager også imod henvisninger via mail/post.

Der kan være tale om undersøgelse f.eks. i forhold til afklaring af erhvervsevne, forsikring, træning og uddannelse. Endvidere vurdering af funktionsniveau med fokus på vurdering af det kognitive funktionsniveau i forhold til mennesker med vanskeligheder som følge af f.eks. hjerneskade / demens eller en anden organisk hjernepåvirkning, udtrætning, smerter, depression, angst, belastning, samt ved i forvejen udredte udviklingsforstyrrelser eller funktionelle lidelser.

Jeg vil efter ønske komme med forslag til behandling eller tiltag, der kan støtte den undersøgte i forhold til hverdagen, jobbet og/eller uddannelsen.

Terapeutisk retning og erfaring: Jeg er uddannet ACT terapeut, som er en retning af 3. bølge i kognitiv terapi. Jeg har endvidere en efteruddannelse i kognitiv terapi og mindfulness.

Samtaleforløb baseret på kognitive behandlingsmetoder tilrettet problemstillingen. Det kan være i forhold til:

  • Stress/belastning, lettere depression, lettere angsttilstande, hjernelidelser og hjernerystelse.
  • Endvidere pårørende til mennesker med hjernelidelser og psykiatriske lidelser (ikke børn under 16 år).
  • Støttende samtaler i forbindelse med erhvervsafklaringsforløb.
  • Psykoedukative samtaleforløb (viden om lidelse / kognitive vanskeligheder / funktionsniveau), samt afklaring og forslag til strategier / håndtering af hverdagen.
  • Tilbagemeldinger på neuropsykologiske undersøgelser inkl. psyko-edukation.
  • Stresshåndtering / mindfuldness.