Henvisningsmuligheder ved sygesikring

Ved henvisning fra lægen til psykolog vil du få mulighed for 12 samtaler.

Hvis du er henvist med depression eller angst, kan der være mulighed for, at din læge kan genhenvise til yderlige 12 samtaler.

Omfattet af ordningen er:

 • Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • Trafik- og ulykkesofre
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge
 • Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende ved dødsfald
 • Personer, der har forsøgt selvmord
 • Kvinder, der har fået foretaget abort efter 12. graviditetsuge
 • Personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • Personer over 18 år med let til moderat depression
 • Personer fra 18 med let til moderat angstlidelse herunder OCD
 • Ud over dette kan unge mennesker fra 18 til 24 år, som har angst eller depression, henvises af egen læge til samtaler, uden der opkræves egenbetaling.