Klagevejledning over samtale-forløb.

I henhold til gældende lovgivning om psykologer skal klager over en autoriseret psykologs virksomhed indbringes for Psykolognævnet.

Hvis du vil klage over et samtaleforløb hos psykologerne Steen Landgreen eller Lotte Wedelsted Landgreen, hvor du efter en henvisning fra din læge får tilskud via sygesikringsordningen, skal du sende en klage til Region Syddanmark.

Regionen vurderer klagen og sørger for, at klagen bliver sendt til det rette sted. Regionen indhenter en udtalelse fra den, der er klaget over.

En klage skal være skriftlig og skal fremsættes inden for 6 uger efter, at det forhold, der giver anledning til klagen, er kommet til klagerens kundskab.

For yderligere oplysninger se herværende dokument:

https://www.dp.dk/wp-content/uploads/55901-overenskomst-om-psykologhjaelp-aendret-november-2019.pdf