Psykolog Steen Landgreen

Jeg er født i 1956.

I mit arbejde i klinikken har jeg individuelle samtaler og udredningsopgaver:

Samtaleforløb kan tage udgangspunkt i dine følelser og dine behov, som kan være en del af de problemer eller konflikter, du oplever i din dagligdag. Det vil sige, at jeg forsøger at tage udgangspunkt i de ting, som du enten går med inde i dig selv eller med vanskeligheder, der viser sig i din  dagligdag og i dine arbejdsmæssige udfordringer. Forløbet tilpasses til den enkelte klient ud fra metoder fra ACT, kognitiv adfærdsterapi og psykodynamisk behandlingsmetode.

2 årig ACT Uddannelse: Uddannelsen er færdiggjort januar 2019. Acceptance and Commitment Therapy er 3. bølge inden for kognitiv behandling.

Jeg har endvidere en 1-årig uddannelse inden for det kognitive terapeutiske område og en 4-årig uddannelse inden for det psykodynamiske område.

Uddannet specialist i psykoterapi: Jeg har indtil januar 2020 ca. 12 års erfaring med at arbejde som psykolog, både med ambulant psykiatrisk behandling og på psykiatrisk sengeafdeling. Det har været i forhold til mennesker med psykotiske lidelser som skizofreni og mennesker med diagnoser som depression, personlighedsforstyrrelse, angst  og belastning.

Uddannet specialist i neuropsykologi: Jeg har som neuropsykolog både arbejdet på genoptræningsafsnit og på det mere akutte arbejdsfelt på neurologisk afdeling. Her har jeg har haft at gøre med sygdomsramte personer og deres pårørende med eksempelvis blodprop, hjerneblødning, sklerose, hjernetumor og kranietraumer.

Jeg har desuden i mine psykologansættelser arbejdet med undersøgelse og genoptræning af kognitive funktioner, psykoedukative samtaler hvor der tales om kognitive vanskeligheder, terapeutiske forløb omkring livs-situation, samt undervisning og supervision inden for området med påvirket hjernefunktion.

Jeg har endvidere beskæftiget mig med at undersøge, forstå, og dokumentere, hvad opmærksomhed og koncentration, samt indlæring og hukommelse har af betydning for menneskers dagligdag.