Psykologiske undersøgelser

Vi laver psykologiske undersøgelser.

Undersøgelserne foretages oftest i vores klinik. Vi foretager dog også efter aftale undersøgelser på andre lokaliteter.

Vi har meget erfaring med udredning af vanskeligheder og symptom-billeder. Det kan dreje sig om:

A) Neuropsykologiske undersøgelser

B) Bredere psykologiske undersøgelser

Vores undersøgelser ender ud med at vurdere og beskrive de vanske-ligheder eller problemområder, som er aftalt.

Det kan være i forhold til kognitive funktioner som koncentration, op-mærksomhed, indlæring og hukommelse. Det kan være med henblik på at vurdere, om der er specifikke vanskeligheder eller generelle vanske-ligheder. Det kan være udredning af intelligensniveau.

Det kan være personlighedsudredning, hvor der undersøges, vurderes og beskrives et symptombillede inden for det psykiatriske område.

Udredningen kan være en kombination af disse områder.