Psykologsamtaler via sygesikringsordningen

Du skal have en henvisning til psykologsamtaler fra din egen læge, hvis du skal kunne få tilskud fra regionen til psykologsamtaler.

Ordningen med sygesikringen betyder, at du vil kunne få op til 12 samtaler. Hvordan disse samtaler bliver planlagt, aftaler vi indbyrdes. I nogle tilfælde kan din læge genhenvise til et nyt samtaleforløb på 12 samtaler.

Du er ikke bundet til at skulle have alle samtalerne hos den samme psykolog. Du kan skifte til en anden undervejs i forløbet, hvis du har brug for det.

Egenbetalingen vil være på 462,42 kr. kroner for den 1. samtale og 385,59 kroner for de følgende samtaler.

Betaling til Steen ønskes bedes foretaget med kontooverførsel fra din bank.

Betaling til Lotte bedes foretaget med kontooverførsel fra din bank.

Der kan også betales kontant eller efter anden aftale.

Kontooplysninger vil fremgå af et udleveret opstartsbrev eller de fremsendte regninger.

Betaling for en samtale bedes betalt enten inden eller lige efter samtalen. Med mindre vi har aftalt andet.

Er du tilknyttet Sygesikring Danmark, ydes der herigennem tilskud. Oplys evt. til klinikken ved første samtale eller pr. mail, om du er medlem af Danmark. Betalte beløb vil automatisk blive indberettet til Danmark.