Psykologsamtaler via sygesikringsordningen

Du skal have en henvisning til psykologsamtaler fra din egen læge, hvis du skal kunne få tilskud fra regionen til psykologsamtaler.

Ordningen med sygesikringen betyder, at du vil kunne få op til 12 samtaler. Hvordan disse samtaler bliver planlagt, aftaler vi indbyrdes. I nogle tilfælde kan din læge genhenvise til et nyt samtaleforløb på 12 samtaler.

Du er ikke bundet til at skulle have alle samtalerne hos den samme psykolog. Du kan skifte til en anden undervejs i forløbet, hvis du har brug for det.

Egenbetalingen vil være på 427,56 kroner for den 1. samtale og 356,52 kroner for de følgende samtaler.

Betaling til Steen ønskes bedes foretaget med enten MobilePay på mobil: 27745 eller kontooverførsel fra din bank.

Betaling til Lotte ønskes bedes foretaget med enten MobilePay på mobil: 156545 eller kontooverførsel fra din bank.

Der kan også betales kontant eller efter anden aftale. Kontooplysninger fremgår af de fremsendte regninger.

Med mindre vi har aftalt andet, ønskes betaling for en samtale betalt, inden den næste samtale.

Er du tilknyttet Sygesikring Danmark, ydes der herigennem tilskud. Oplys evt. til klinikken ved første samtale eller pr. mail, om du er medlem af Danmark. Betalte beløb vil automatisk blive indberettet til Danmark.