Priser iøvrigt

Ved henvisning via sygesikringsordningen er egenbetalingen pr. 1. april 2020 på 350,36 kr. pr. samtale, dog er egenbetalingen for den første samtale 420,17 kr.

Pris for en individuel samtale uden tilskud fra sygesikringen er 950 kr.

Priser for undersøgelser aftales individuelt. Minimumpris er 12.000 kr. ex. moms. Ved undersøgelser, der ikke foretages i klinikken, er minimumhonoraret for undersøgelsen på 12.500 kr. ex. moms. Disse honorarer er gældende, hvis undersøgelsen kan udføres på en enkelt dag. Hvis undersøgelsen skal deles over flere undersøgelsesdage, er dette en mulighed, men honoraret justeres herefter.

Ved undersøgelser, der kræver udkørsel, tages befordringsbetaling i form af statens højeste takst.

Vi modtager henvisning til undersøgelser gennem Mediconnect og på  mail.

Priser for undervisnings- og supervisionsopgaver aftales afhængigt af opgaven. Som hovedregel vil priserne for undervisning og supervision lægge sig op af psykologforeningens takster.