Priser iøvrigt

Ved henvisning via sygesikringsordningen er egenbetalingen pr. 1. april 2024 på 385,59 kr. pr. samtale, dog er egenbetalingen for den første samtale 462,42 kr.

Pris for en individuel samtale uden tilskud fra sygesikringen er 1000 kr.

Priser for undersøgelser aftales individuelt. Minimumpris er 13.000 kr. ex. moms. Ved undersøgelser, der ikke foretages i klinikken, er minimumhonoraret for undersøgelsen på 13.500 kr. ex. moms. Disse honorarer er gældende, hvis undersøgelsen kan udføres på en enkelt dag. Hvis undersøgelsen skal deles over flere undersøgelsesdage, er dette en mulighed, men honoraret justeres herefter.

Ved undersøgelser, der kræver udkørsel, tages befordringsbetaling i form af statens højeste takst.

Vi modtager henvisning til undersøgelser gennem Mediconnect og på  mail.

Priser for undervisnings- og supervisionsopgaver aftales afhængigt af opgaven. Som hovedregel vil priserne for undervisning og supervision lægge sig op af psykologforeningens takster.