Afbud og udeblivelse

Afbud skal så vidt muligt gives dagen før den aftalte samtaletid.

Hvis der bliver meldt for sent afbud til en aftale, kan tiden blive registreret som en udeblivelse og herefter afregnes med regionen.

Ud over dette giver overenskomsten giver psykologen mulighed for at pålægge vores klienter et honorar, der svarer til egenbetalingen, hvis et afbud kommer efter kl. 16. Men det er uhyre sjældent, at denne mulighed er blevet benyttet i vores klinik.

Det kan dog komme på tale, hvis der er flere for sent givne afbud, og / eller hvis der er tale om flere ubegrundede udeblivelser.